CO NECHRÁNÍ KLIMA OD PEKA = TO SE HORKEM ROZTÉKÁ

Po - Pá: 07:00 - 15:30

Kontaktujte nás!

Záruka kvality

PEK-TK s.r.o.

Volejte +420 321 722 288

Klejnarská 153, Kolín 4

Řízení technologie

Výroba rozvaděčů

Pod sortiment služeb nabízené naší firmou patří také výroba rozvaděčů. Vyrábíme a dodáváme rozvaděče včetně projektové dokumentace převážně pro chladírenské technologie: od řídících rozvaděčů po kompenzační rozvaděče v rozsahu 1000 V AC / 1500 V DC jmenovitého napětí a 4000 A jmenovitého proudu. Rozvaděče vyrábíme pouze na přání zákazníka dle jeho specifických požadavků.

Každý náš rozvaděč je samozřejmě označen značkou CE – prohlášením o shodě. Než výrobek bude uveden do provozu, musí být v místě instalace podroben revizi certifikovanou osobou dle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 a zákona č. 22/1997, která spočívá v kontrole zařízení, které rozvaděč má ovládat a kontrole elektrického vedení mezi nimi, podle které pak bude vypracována revizní zpráva.

A/C Instalation
Heating Services