CO NECHRÁNÍ KLIMA OD PEKA = TO SE HORKEM ROZTÉKÁ

Po - Pá: 07:00 - 15:30

Kontaktujte nás!

Záruka kvality

PEK-TK s.r.o.

Volejte +420 321 722 288

Klejnarská 153, Kolín 4

Obchodní řetězce

Obchodní řetězce

Též se zabýváme technikou chlazení i pro různé obchodní řetězce – od malých živnostníků až po velké hypermarkety a od rekonstrukcí až po novostavby.

Technologie:
Nejčastější řešení pro tyto aplikace je použití sdružené kompresorové jednotky. Tyto jednotky vynikají hlavně vysokou spolehlivostí a snadnou servisovatelností.

  • SKJ + řídicí rozvaděč
  • vzduchem chlazený kondenzátor
  • řídicí rozvaděče pro chlazené prostory
  • výparníky (chladicí / mrazicí nábytek, boxy,…)
  • software pro celkový monitoring teploty

V dnešní době je trendem použití frekvenčně řízených kompresorů pro plynulé řízení výkonů. Tímto zajistíme co možná nejvyšší ustálení vypařovací teploty -> čím vyšší ustálená (nekolísající) vypařovací teplota, tím vyšší účinnost chladivového okruhu.
Touto technologií se vyvíjí snaha minimalizovat provozní náklady

Dalším trendem je využití odpadního tepla chladivového okruhu pro různé aplikace (např. ohřev pitné vody či ohřev vody v topném systému) tzv. rekuperací. Jedná se především o teplo kondenzační, lze ale využít také teplo z přehřátých par chladiva vystupujících z kompresoru. Využitím kondenzačního tepla lze využít poměrně velké množství tepla o teplotě blízké teplotě kondenzační (okolo 40 °C). Využití kondenzačního tepla se provádí buď vsazením vhodně dimenzovaným výměníkem (rekuperátor) sériově nebo paralelně ke stávajícímu kondenzátoru.