CO NECHRÁNÍ KLIMA OD PEKA = TO SE HORKEM ROZTÉKÁ

Po - Pá: 07:00 - 15:30

Kontaktujte nás!

Záruka kvality

PEK-TK s.r.o.

Volejte +420 321 722 288

Klejnarská 153, Kolín 4

Chlazení kapalin

Chlazení kapalin

Chlazení kapalin, známo též jako nepřímé chlazení, se realizuje pomocí agregátu strojního kompresorového chlazení. Hojně se využívá v potravinářském průmyslu (hlavně v pivovarech a mlékárnách), ale také ve strojírenství, farmacii, chemickém průmyslu či ve výzkumných laboratořích atd. Velmi důležitá je domluva se zákazníkem – vyjasnění výkonových i provozních požadavků, protože neúplným zadáním může být ohrožena výsledná kvalita celkového řešení.

Chlazení se dociluje vypařováním vhodně zvoleného chladiva ve výparníku zařízení, kde protéká i kapalina, které chladivo odebírá teplo svým odpařováním přes stěnu trubky, případně desku (pokud je použit )deskový výparník

 • kompresor z výparníku odsává vypařující se chladivo, stlačuje
  vypařené přehřáté páry a tím zvyšuje jejich teplotu
 • páry se dostávají do kondenzátoru, kde jsou ochlazovány buď vodou, nebo vzduchem – zde zkapalní a po seškrcení jsou nastřikovány
  zpět do výparníku
 • ochlazovaná kapalina cirkuluje v primárním okruhu pomocí čerpadla
 • oteplenou kapalinu nasává čerpadlo a tlačí ji do výparníku,
  zde se voda ochlazuje a vrací se do nádrže
 • nádrž se do okruhu umisťuje z důvodu částečné zásoby chladné kapaliny, ale také jako teplotní nárazník, aby nedošlo
  k vniknutí příliš teplé kapaliny do výparníku

Okruh chlazení se vybavuje prvky pro ochranu kompresoru před vysokými a nízkými tlaky, dále pak prvky pro řízení chodu ventilátorů kondenzátoru v případě, že je použit kondenzátor vzduchový. Výparník je osazen ochranou proti zamrznutí.